Informacje ogólne

Kierunek: Opiekun w Domu Opieki Społecznej

Zawód: Opiekun w Domu Opieki Społecznej

 

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
 • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
 • organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
 • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Jak długo trwa nauka?

 2 lata

 

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej (Z.6.) –  egzamin zdawany na koniec IV semestru

 

Co po szkole?

Jako opiekun w domu pomocy społecznej możesz pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

 

Jakie są przedmioty?

 • metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
 • język obcy w domu pomocy społecznej
 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • teoretyczne podstawy opieki
 • usługi opiekuńcze
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie,
 • Kserokopia dowodu osobistego.

 

 

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły