Szkoła Policealna

Szkoła Policealna ZDZ w Braniewie organizowana jest na podbudowie programowej ponadgimnazjalnej szkoły ogólnokształcącej. To dwuletnia szkoła zaoczna, której program nauczania obejmuje przedmioty zawodowe oraz języki obce.

Korzyści zapisu do Szkoły Policealnej

 • uzupełnienie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie technicznym w zawodach robotniczych i nierobotniczych,
 • zdobycie wykształcenia dającego realne szanse na znalezienie pracy,
 • otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu uzyskania tytułu technika,
 • dodatkowe upragnienia zawodowe w zależności od kierunku kształcenia.

Dlaczego my?

 • bogaty wybór kierunków kształcenia dostosowany do potrzeb rynku pracy,
 • dostosowana kadra pedagogiczna,
 • nowoczesne pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt,
 • bezpłatne porady profesjonalnych doradców zawodowych i konsultantów edukacyjnych,
 • szybki i prosty sposób zapisu.

 

Kierunki kształcenia w Szkole Policealnej ZDZ w Braniewie

 • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
 • Technik administracji

 

Jak się zapisać?

Celem zapisu do naszej Szkoły Policealnej należy złożyć w siedzibie szkoły (Centrum Edukacji w Braniewie, ul. Katedralna 9) w terminie do końca sierpnia 2015 r. następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przystąpienia do podjęcia nauki w zawodzie,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 55 620 83 55, tel. kom: 507 123 982.

 

Zapisz się już dziś do Szkoły Policealnej ZDZ w Braniewie i zwiększ swoje kwalifikacje zawodowe!

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły