Informacja o kierunkach i formach kształcenia

 

w roku szkolnym 2022/2023

Centrum Edukacji ZDZ

Braniewo, ul. Morska 7

tel. 55 230 42 96 , 507 123 982

 

 

Typy szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Uwagi

Liceum Ogólnokształcące

zaoczna,

4 lata nauki

angielski,

rosyjski

Nabór do klasy

I, II, III

Szkoła Policealna

Technik administracji

Opiekun w domu pomocy społecznej

zaoczna,

2 lata nauki

angielski

 

Nabór do klasy

I i II

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły