Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie

Liceum dla Dorosłych ZDZ w Braniewie jest propozycją dla osób, które podjęły decyzję o zdobyciu średniego wykształcenia, ale nie chcą rezygnować z pracy i codziennych obowiązków. Jest to etap edukacji, który odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych daje szansę na zdobycia lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Wszystkim absolwentom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ w Braniewie zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych ZDZ, na bardzo dogodnych warunkach finansowych. Zdanie egzaminu maturalnego, którym kończy się nauka w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dodatkowo otwiera drogę na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 

Kilka informacji o naszym Liceum dla Dorosłych:

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej,
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • nauka kończy się państwowym egzaminem maturalnym organizowanym w naszej placówce
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kto może się uczyć?

W Naszym Liceum dla Dorosłych ZDZ w Braniewie mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum.

 

Organizacja nauki:

 • nauka trwa cztery lata (lub trzy lata dla absolwentów szkół zawodowych) i kończy się egzaminem maturalnym
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00, co dwa tygodnie),
 • aby ułatwić naukę naszym słuchaczom, w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego internetu i bardzo dobrze wyposażonych sal komputerowych,
 • aby pomóc słuchaczom w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, organizujemy dodatkowo bezpłatne kursy przygotowawcze.

Co dalej?

Wszystkim absolwentom naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych proponujemy kontynuację nauki w Szkole Policealnej. Zdanie egzaminu maturalnego, którym kończy się nauka w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dodatkowo otwiera drogę na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 

Materiał nauczania: 

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • informatyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • biologia,
 • historia i teraźniejszość
 • historia,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne w sekretariacie Szkoły
 • zdjęcia formatu legitymacyjnego (1 szt.)

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły