Gimnazjum dla Dorosłych w Braniewie jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki, lub nie ukończyły klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej gimnazjum. Gimnazjum dla Dorosłych daje możliwość podnoszenia wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Jest to ważny etap edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

 

Wszystkim absolwentom Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych ZDZ i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

 

Kilka informacji o naszym Gimnazjum:

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej,
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
 • nauka kończy się państwowym egzaminem gimnazjalnym organizowanym w naszej placówce,
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Kto może się uczyć?

W Gimnazjum dla Dorosłych w Braniewie mogą uczyć się osoby, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki, lub nie ukończyły klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej gimnazjum. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończone 16 lat.

 

Obecnie prowadzimy nabór do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum.

 

Organizacja nauki:

 • nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki w godzinach 13.00-19.00 i soboty w godzinach od 8:00 do 15:00 co dwa tygodnie)

Co dalej?

Wszystkim absolwentom naszego Gimnazjum proponujemy kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Braniewie, a następnie w Szkole Policealnej Dla Dorosłych ZDZ w Braniewie.

 

Materiał nauczania:

Przedmioty realizowane w Gimnazjum:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia
 • informatyka.

 

Klasyfikacja do następnej klasy

W Naszym Gimnazjum, podstawą klasyfikowania słuchacza są semestralne egzaminy pisemne i ustne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Egzaminy semestralne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia. Aby być dopuszczonym do sesji egzaminacyjnej należy w wyznaczonym terminie złożyć z każdego przedmiotu pracę semestralna na jeden z tematów wskazanych przez nauczycieli.

 

Jakie dokumenty:

Gimnazjum Dla Dorosłych Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie przyjmuje uczniów po spełnieniu wymogów formalnych, bez egzaminów wstępnych i bez opłaty z tytułu wpisowego.

Przyjęcie do naszego Gimnazjum uwarunkowane jest złożeniem następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia 6 letniej szkoły podstawowej lub klasy pierwszej lub drugiej gimnazjum,
 • wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły dostępnego w sekretariacie Szkoły
 • zdjęć formatu legitymacyjnego (2szt.),
 • kserokopii dowodu osobistego (własnego lub rodzica w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia).

 

Dajemy gwarancję wysokiej jakości kształcenia, zatrudniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i dajemy możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcami zawodowym i konsultantami edukacyjnymi, a oferowane przez nas kierunki są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy.

 

Poznaj szczegóły o wybranym typie szkoły,

zapisz się i zwiększ swoje kompetencję zawodowe!

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły