Szkoła dla Dorosłych ZDZ w Braniewie obecnie prowadzi nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych na dwóch kierunkach:

technik administracji (szczegóły znajdziesz tutaj)

opiekun w Domu Pomocy Społecznej (szczegóły znajdziesz tutaj)